تبلیغات
ÖGEY KÖLGƏ - ÖGEY KÖLGƏ - ...
ÖGEY KÖLGƏ MƏNİ BİR GÖZƏL GÜNDƏ kÖLGƏM BOĞACAQ
... yazar : behruz ismailzadə

bir tusbağadir

həyatini dalinda daşir

həyatin dalinda daşi

həyati dalinda daş

həyat dalinda da

hə-yat dalinda

mənim payim

görüş
mətləblər
yazar
.
bugün
dün
geçən ay
bütün görüşlər
son görüş
qonülar